Bemutatkozik az Országos Polgárőr Szövetség Kutyás-szolgálati és Állatvédelmi Tagozata

Forrás: OPSZ

A polgárőrség mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a minden rendelkezésére álló eszközzel segítse hazánk közrendjének és közbiztonságának erősítését és a jövő generációjának felelős polgárrá történő nevelését.

A feladatok végrehajtása során a polgárőrök már hosszú ideje alkalmaznak különböző szakterületeken szolgálati kutyákat. A tevékenység szakmai és képzési koordinációjának érdekében, első lépésként az Országos Polgárőr Szövetség évekkel ezelőtt létrehozta a Lovas és Kutyás Tagozatot, ahol közös irányítás keretében történt a szakterületek fejlesztése.

A polgárőrök kutyák iránti egyre nagyobb szakmai érdeklődése, valamint a tevékenység minőségi fejlődése miatt azonban tavaly úgy döntött az OPSZ, hogy önálló tagozatot hoz létre a kutyákkal szolgálatot adó polgárőrök számára, így a szövetség 2023. májusi Küldöttgyűlése módosította az alapszabályt és létrehozta a Kutyás Szolgálati és Állatvédelmi Tagozatot. 

A szervezeti felépítés

A döntést követően az OPSZ elnöksége a 2023. június 16-i ülésén megválasztotta a tagozat vezetőit és ezzel hivatalosan is megalakult a polgárőrség új szakmai szervezeti egysége az alábbi elnökséggel: 

ELNÖK: Molnár Zoltán, a Tatabányai Polgárőr Egyesület elnöke

ÁLTALÁNOS ELNÖKHELYETTES: Dr. Frigyer László r. alezredes, az NKE Egyetemi Polgárőrség titkára

SZERVEZÉSI ELNÖKHELYETTES: Dr. Radácsné Reszegi Rita, a Legéndi Polgárőr Egyesület és az OPSZ elnökségének tagja, az OPSZ Lovas Tagozatának elnöke

KOMMUNIKÁCIÓS ELNÖKHELYETTES: Dr. Nagy-Tóth Nikolett r. alezredes, egyetemi docens, a Halmaji Polgárőr-, Sport- és Önkéntes Tűzoltó-Egyesület tagja

SZAKMAI ELNÖKHELYETTES: Morva László, r. alezredes, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Főosztály főosztályvezetője, a Dunakeszi Polgárőr Egyesület tagja

TAGOK:

• Kakuk Gábor, kutyavezető, a Cserkeszőlő Polgárőr Egyesület tagja

• Pischoff Ferenc, kutyatenyésztő, a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja

• Szántó Krisztián, kutyavezető, a Sümeg Polgárőr Egyesület tagja

• Tóth Gábor, kutyakiképző-teljesítménybíró, a Pilisvörösvár Polgárőr Egyesület tagja

A képzési struktúra

A tagozat vezetése nagy hangsúlyt fektet a rendőrséggel, a társszervekkel és a civil szervezetekkel történő szoros szakmai együttműködésre, minőségi garanciák beépítésére. A központi képzések megvalósításának legnagyobb bázisa Sümeg, ahol az önkormányzat és Végh László polgármester támogatásával évente több alkalommal is speciális képzést tartanak a kutyával szolgálatot adó polgárőröknek. Maga a polgárőr kutyás képzés és tevékenység egyébként csak szigorú szabályokhoz kötötten gyakorolható, amelynek az alapját a belső szabályzókon kívül a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ vezetőjének egyetértésével és a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes által jóváhagyott alkalmassági és teljesítménybírálati rendek képezik. Emellett idén januártól a központi gyakorlati képzések előtt már online elméleti képzéseken is kötelező részt venniük a kutyás polgárőröknek.

A hatályos szabályozás szerint kutyával megerősített polgárőr szolgálat keretében a szolgálatra beosztott polgárőr bűnmegelőzési és a rendőrség felkérése alapján eltűnt személyek kutatási, mentési tevékenységének a céljából, valamint terápiás (érzékenyítő) célból erősíthető meg kutyával.

Forrás: OPSZ

Kuvasz hungarikum kutyafajta mentése

A polgárőrség országos vezetésének kutyák iránti elkötelezettségét mi sem mutatja jobban, hogy a polgárőrség – Dr. Túrós András ny. r. altábornagy elnök támogatásával – immár több éve részt vesz a kuvasz hungarikum kutyafajta mentésében.

A tevékenység irányítását Pischoff Ferenc kutyatenyésztő, az OPSZ Kutyás-szolgálati és Állatvédelmi Tagozatának elnökségi tagja végzi, aki egyben kuratóriumi elnöke is az Őshonos Magyar Kutyákkal a Közjóért Alapítványnak.

A szervezet munkájának eredményeképpen – a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége közreműködésével – az elmúlt években immár 30 kuvasz került a polgárőrséghez, bizonyítva, hogy a kuvasz – egyes sztereotípiákkal ellentétben – igazi család- és gyermekbarát kutya, amely ha kell az őrző-védő feladatokban is jeleskedik.

Forrás: OPSZ

Állatvédelmi tevékenység

Nem újkeletű a polgárőrség állatvédelmi tevékenysége sem, hiszen a polgárőrök – a saját működési területeiken teljesített közterületi szolgálataik során és azon kívül is – mindig is érzékenyek voltak az állatokkal kapcsolatos bánásmódra. Eleve egy olyan polgári rétegről beszélünk, akikben erős a társadalmi kötelék, a szabálykövetés, a segíteni- és tenni akarás, valamint teljesen idegen tőlük a bűnözés, hiszen maga a polgárőri tagság is büntetlen előélethez kötött.

Ennek okán, amennyiben a polgárőrök a területükön állatkínzást észleltek, vagy ilyen jellegű jelzés érkezett hozzájuk, mindig is érzékenyen reagáltak és értesítették az illetékes hatóságokat. Ezen tevékenység egyik csúcspontját és a jelenleg szerveződő struktúra alapját a Tatabányai Polgárőr Egyesület égisze keretében létrehozott állatvédelmi csoport adta, ahol Molnár Zoltán elnök irányításával – jogászok és állatorvosok közreműködésével – kezdte meg működését egy szakértői csapat, amely a polgárőrök helyi állatvédelmi tevékenységét volt hivatott szolgálni és segíteni.

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége felismerte, hogy a hazai állatvédelem további céljainak elérése érdekében nagy segítséget tud nyújtani a polgárőrség, hiszen a 66 ezer polgárőr a szolgálatai során olyan észlelési, jelzési és segítségi rendszert tud biztosítani, amelyre jelenleg egyetlen más hatóság sem képes az országban.

Ennek okán a polgárőrség állatvédelemmel kapcsolatos terveinek és feladatainak a magasabb szintű megvalósítása érdekében az OPSZ vezetése együttműködési megállapodást kötött az Országgyűlés által a 2022. évi XXXIV. törvénnyel létrehozott „Közös ügyünk az állatvédelem” Alapítvánnyal. Az Alapítvány nevében a szerződést Dr. Vetter Szilvia az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának a vezetője írta alá.

Forrás: OPSZ

Az OPSZ Kutyás-szolgálati és Állatvédelmi Tagozata az Alapítvánnyal közösen létrehozta a Polgárőrség Állatvédelmi Szakértői Testületét, amelynek a célja, hogy a 66 ezer polgárőr olyan speciális érzékenyítésben és szakmai oktatásban részesüljön, amelynek eredményeképpen valódi segítséget tud nyújtani az állatvédelem területén intézkedésre jogosult hatóságoknak az állatvédelmi incidensekkel kapcsolatos észlelések, jelentések szakszerű megtételével.

A Testület szakértői tagjai elsődlegesen az Állatorvostudományi Egyetem állatvédelmi szakállatorvos szakirányú továbbképzésen részt vett állatorvosok közül, valamint a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, valamint az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központ közös szervezésében magvalósuló Állatvédelmi Szakjogász Képzésén részt vett jogászok közül kerültek ki.

Emellett a Testület szaktanácsadó tagjai olyan elismert szakemberek, akik speciális ismereteikkel és tapasztalataikkal képesek segíteni a Testület általános szakmai tevékenységét és az egyes megkereséseknél a jogi és állatorvosi szakkérdéseken túlmutató területeken is tudják támogatni a szakértők tevékenységét.

Szerző: Dr. Frigyer László

A cikk először az a Kutya újság 2024-es februári számában jelent meg.

Share this post

scroll to top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com